logo
Ningbo Zhancheng Supply Chain Management Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Trạm điện cầm tay, gói Battey LiFePO4, pin lưu trữ năng lượng sorlar, hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, trạm điện cầm tay